Bộ sưu tập 2023

 Champ Boost - Lovely Things Champ Boost - Lovely Things
1,180,000₫
 Champ Boost - Rush Hour Champ Boost - Rush Hour
1,180,000₫
 Eggie - Dream On [Sequins] Eggie - Dream On [Sequins]
1,650,000₫
 Eggie - Wild Out Eggie - Wild Out
1,650,000₫

Eggie - Wild Out

1,650,000₫

 Hip Pack - Division Hip Pack - Division
350,000₫
 Hip Pack - Mountain Hip Pack - Mountain
350,000₫
 Hip Pack - Rainbow Swirl Hip Pack - Rainbow Swirl
350,000₫
 Infinity - Pastel Ocean [Go Green] Infinity - Pastel Ocean [Go Green]
2,180,000₫
 Infinity - Peachy Savanna [Go Green] Infinity - Peachy Savanna [Go Green]
2,180,000₫
 Infinity - Space Journey [Go Green] Infinity - Space Journey [Go Green]
2,180,000₫
 Infinity - Street Racing [Go Green] Infinity - Street Racing [Go Green]
2,180,000₫
 Infinity - Super Galaxy [Go Green] Infinity - Super Galaxy [Go Green]
2,180,000₫
 Infinity - Twinkle Twinkle [Go Green] Infinity - Twinkle Twinkle [Go Green]
2,180,000₫
 Jolly Pro 2 - Dream On [Sequins] Jolly Pro 2 - Dream On [Sequins]
1,700,000₫
 Jolly Pro 2 - Level Up [Go Green] Jolly Pro 2 - Level Up [Go Green]
1,850,000₫
 Jolly Pro 2 - Lightning Strike [Go Green] Jolly Pro 2 - Lightning Strike [Go Green]
1,850,000₫
 Jolly Pro 2 - Lovely Things [Go Green] Jolly Pro 2 - Lovely Things [Go Green]
1,850,000₫
 Jolly Pro 2 - Peach Waves [Go Green] Jolly Pro 2 - Peach Waves [Go Green]
1,850,000₫
 Jolly Pro 2 - Platinum Jolly Pro 2 - Platinum
1,600,000₫