Các chứng nhận và giải thưởng quốc tế

Các chứng nhận và giải thưởng quốc tế

 Green Product Award Winner - Giải thưởng sản phẩm xanh
 
 Hong Kong Top Brand - Thương hiệu hàng đầu HONG KONG
Giải thưởng vinh danh 10 thương hiệu hàng đầu được phát triển bởi các doanh nghiệp HONG KONG, chúng tôi tự hào là một trong mười thương hiệu đó.
 Innovative Prize for Ergonomics - Giải thưởng về công thái học
Giải thưởng được trao bởi viện nghiên cứu công thái học Đức (IGR e.V Germany). Viện nghiên cứu công thái học Đức là cơ quan hàng đầu thế giới chuyên đánh giá kiểm định các sản phẩm đạt chuẩn giúp cho con người sống, làm việc và sinh hoạt trong trạng thái tự nhiên - an toàn nhất.
 Official Ergonomic Certification - Chứng nhận chuẩn công thái học
Các sản phẩm cặp học sinh của Tiger Family đều được kiểm định và chứng nhận đạt chuẩn "công thái học" bởi viện nghiên cứu công thái học của Đức (IGR. e.V. Germany). Trên mỗi sản phẩm của Tiger Family đều gắn nhãn "Ergonomic Product"

 

← Bài trước Bài sau →